Εξοπλισμός (8)

Σκούπες-Σφουγγαρίστρες-Κοντάρια (15)

Σπόγγοι-Βετέξ-Πανιά (7)

Γάντια (11)

Σακούλες απορριμμάτων (9)