Εξοπλισμός (5)

Σκούπες-Σφουγγαρίστρες-Κοντάρια (12)

Σπόγγοι-Βετέξ-Πανιά (8)

Γάντια (11)

Σακούλες απορριμμάτων (10)